HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Bảo trợ Từ thiệnCông tác Ủy LạoCông Tác Ủy Lạo năm 2009  
Công tác Ủy lạo năm 2006
Công tác Ủy lạo năm 2007
Công tác Ủy Lạo năm 2008
Công Tác Ủy Lạo năm 2009
Công tác Ủy lạo năm 2010
Công tác Ủy lạo năm 2011
Công tác Ủy Lạo năm 2012
Công tác Ủy lạo năm 2013
Công tác Ủy lạo năm 2014
Công tác Ủy lạo năm 2015
Công tác Ủy lạo năm 2016
Công tác Ủy lạo năm 2017
Công tác Ủy lạo năm 2018
Công tác Ủy lạo năm 2019


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Công Tác Ủy Lạo Xã Hội năm 2009
 
1- Đại diện VoviCare thăm viếng các em học sinh Quảng Nam năm 2009
Đây là một trong các công tác của Vovicare tại Việt Nam.
Cô Liên, đại diện Vovicare trong chuyến công tác về VN giữa năm 2009 thăm viếng các em học sinh Quảng Nam được Vovicare bảo trợ học vấn.
Tất cả gồm 39 em được Vovicare nhận bảo trợ năm 2006 đều là con em của các nạn nhân ngư phủ đã bị mất tích ngoài khơi Quảng Nam trong trận bảo Chanchu năm 2006.
Sư cô Chung Liên là đại diện địa phương của Vovicare tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam đã chăm lo săn sóc, an ủi cũng như khuyến khích các em chăm học. Kết quả đến nay rất khả quan vì các em đã vượt qua mọi khó khăn tinh thần cũng như vật chất, siêng năng học hành. Hiện đã có 2 em đã tốt nghiệp Đại học.
VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 3.234.244.18    Bảo trợ Từ thiệnCông tác Ủy Lạo
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1989591 hits  This page: 1989744 hits Page generated in: 4.614258E-02 secs Webmaster