HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bảo Trợ Từ ThiệnXe đạp làng Quê miền Trung  
Trường Tình Thương Pháp Hoa
Nhà Nuôi Trẻ BữuThắng-Daklak
Nhà Mồ Côi Linh Sơn-Hốc Môn
Trường Tình Thương Ngãi Giao
Trường Khiếm Thính Anh Minh
Trường Khiếm Thị Bừng Sáng
Nhà Mở Trẻ Em Ðường Phố -SG
Nhà Mồ Côi Diệu Pháp
Trại Phong Hòa Văn-Đà Nẵng
Nhà Khuyết tật Bình Minh
Lớp Tình Thương Đăng Đừng
Lớp Hè Làng Quê Quảng Nam
Tủ sách làng quê Quảng Nam
Xe đạp làng Quê miền Trung
Cứu Trợ Bệnh Nhân Ung Bứu SG
Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều
Nhà Tình Thương Minh Hạnh
Ủy lạo Bồi dưỡng
Lớp Hè Cao Nguyên - Gia Lai
Nhà Mồ côi Từ Ân
Trường Tinh Thương Phò Quang
Cấp học cụ Cao Nguyên - BMT


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Cung Cấp Xe Đạp cho các em học sinh nghèo vùng sâu

Cung cấp xe đạp cho các em học sinh nghèo Thừa Thiên năm 2008
    Thực hiện hơn 40 chiếc xe đạp cấp cho các em học sinh ở vùng sâu Thừa Thiên trong năm 2008-2009.
    Công tác đặc biệt này do anh Hồng, đại diện Vovicare tai Huế, đảm trách. Phần tài chính phần lớn do các anh Tony Phạm, anh Lưu Hán Trung và Thầy Đặng Quang Lương tự nguyện ủng hộ.
     Trên sườn mỗi xe đạp được đính bằng chữ VOVICARE màu vàng.


Cung cấp xe đạp cho các em học sinh nghèo Quảng Đà và Huế năm 2011
    Bắt đầu tháng 5/2011, Vovicare tài trợ thực hiện 40 chiếc xe đạp (do anh Hồng đảm trách) để phân phối đến cho các em học sinh nghèo vùng sâu trong pham vi các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên trong niên khóa 2010-2011. Dưới đây là vài hình ảnh trong số 40 em học sinh nghèo được Vovicare cấp phát xe đạp miễn phí trong tháng 6/2011:


Cung cấp xe đạp cho các em học sinh nghèo ở Huế năm 2012
Vovicare tài trợ thực hiện hơn 30 chiếc xe đạp (do anh Hồng đảm trách) để phân phối đến cho các em học sinh nghèo vùng sâu trong pham vi các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngải và Thừa Thiên. Dưới đây là vài hình ảnh trong số 40 em học sinh nghèo được Vovicare cấp phát xe đạp miễn phí trong tháng 9/2012
Cung cấp xe đạp cho các em học sinh nghèo ở Huế năm 2013
Trong tài khóa 2013-2014, Vovicare tài trợ cho anh Nguyễn Ngọc Phi (Đà Nẵng) thực hiện 30 chiếc xe đạp phát miễn phí cho các em học sinh nghèo vùng Quảng Nam và Đà Nẵng vào tháng 9 năm 2013.


Số 30 xe đạp thực hiện tại Đà Nẵng tháng 9/2013


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 3.82.52.91    Bảo Trợ Từ Thiện
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1639212 hits  This page: 1639350 hits Page generated in: 0.0625 secs Webmaster