HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Hỏi & Đáp  
Cách thức bảo trợ
Học sinh cần bảo trợ
Học sinh họ tự̀ ̣vần A-G
Học sinh họ từ vần H-N
Học sinh Bảo trợ (vần O-V)
Hoc sinh Bảo trợ (vần T)
Học sinh Bảo trợ (NGUYỄN)
Học sinh tốt nghiệp Đại Học
Học sinh tốt nghiệp Cao Đẳng
HS tốt nghiệp Trung Cấp
Chương trình khen thưởng


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Hỏi Đáp

Câu hỏi 1: 
Ý nghĩa của phương châm VOVICARE là THƯƠNG YÊU và CHIA SẺ ?

Câu hỏi 2:
Hội Vovicare được thành lập do nguyên nhân gì ? Và cơ cấu tổ chức của Vovicare ra sao?

Câu hỏi 3:
VOVICARE có phải là sinh hoạt của đạo VOVI không ? Nếu không thì VOVI mang ý nghĩa gì ? 

Câu hỏi 4:
Nghe nói VoviKungfu là chim đầu đàn của Gia Đình VOVI,.Vậy có đúng không?

Câu hỏi 5:
VOVICAFE ra đời khi nào ?

Câu hỏi 6

Câu hỏi 7
Số tiền Bảo Trợ Học Vấn đến tay các em học sinh bằng cách nào ?


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 35.175.121.230    Bảo Trợ Học Vấn
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1990038 hits  This page: 1990192 hits Page generated in: 0.0625 secs Webmaster