HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Link  

Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


31VOVICARE
32Lễ ra mắt Vovicare
33Vovicare Team
34Hình ảnh sinh hoạt nội bộ
35CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VOVICARE
36Video: Hội chợ Tết 2004
37Video: Ban Hợp Ca Vovi với nhạc phẩm ĐI TA ĐI
38VOVISOFT
39Vovisoft Team
40VietJie
41VOVIPINGPONG
42HỒNG GIA DƯỠNG SINH

VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 34.204.189.171    Home
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1839327 hits  This page: 1839469 hits Page generated in: 0.1411133 secs Webmaster