HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Bảo trợ Từ thiệnBảo Trợ Từ ThiệnTủ sách làng quê Quảng Nam  

Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Tủ sách Làng Quê Quảng Nam 

Tủ sách để hổ trợ việc học
    Đầu niên học 2008-2009, Vovicare tài trợ 10 triệu đồng VN cho Linh mục Phan đình Lượng, giáo xứ Bình Phong, Quân Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, mở tủ sách giáo khoa làng quê cho các em học sinh nghèo trong vùng mượn, không phân biệt tôn giáo.

   

Cuối niên học 2009
    Với sự tài trợ giúp đở của quí Hội, LM Phan Đình Lượng đã bỏ thêm một ít để mua một số sách giải bài tập cho các em không có điều kiện đi học thêm muốn có sách để tự học (từ lớp 9 đến lớp 12). Sau một năm học, nhất là sau khi các em thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp lớp 12, chúng tôi đã thu hồi lại sách. Đa số các em giữ gìn cẩn thận tuy nhiên sách có hơi cũ đi một chút. 
   Hiện tại, với sự giúp đở của quí Hội, chúng tôi chỉ có khoảng chừng 200 – 250 đầu sách. Kể ra “ tủ sách” này thật là khiêm tốn. Để làm cho tủ sách hàng năm được phong phú hơn, và nhất là để tạo điều kiện cho nhiều em được mượn sách hơn. Một phần cũng để bù vào sự hư hỏng và đôi khi mất mát trong quá trình các em sử dụng, Hội Vovicare tiếp trợ mỗi năm $400.000VN cho Tủ sách Làng quê này.

Dưới đây là nội dung lá thư của Linh Mục Phan Đình Lượng về lớp Hè và Tủ Sách Làng Quê:

Cac Anh Chi Em Hoi Vovicare qui men,
11/07/2008
Dau thu kinh chuc anh va toan the gia quyen suc khoe va binh yen.
    Vua qua em da huong dan cac em hoan tat ho so xin tai xet bao tro hoc van va da goi di qua chu Hong, nguoi dai dien cua Hoi o Hue. Nho hội giup do ma cac em ay duoc nang do trong viec hoc. Cac em ay la con em cua nhung gia dinh kho khan. Ban than cac em la nhung nguoi con ngoan va hieu hoc. Thinh thoang nhat la nhung luc chuyen tien cho cac em hang thang, em van thuong nhac nho cho cac em ay luon co gang trong hoc hanh de khong phu long cua an nhan.
    Da tu lau, em mong muon mo nhung lop day he cho cac em con nha ngheo ma vi dieu kien khong the di hoc he nhu nhung dua tre khac nhung cu do du. Su do du do phat xuat mot phan vi cong viec nha dao, mot phan vi nhan su cong tac, mot phan vi van de tai chanh... Nam nay duoi su dong vien cua nguoi em (Dung), va nhat la trong Xu dao moi nay co mot so cac em sinh vien dang theo hoc nam 2,3 dai hoc giup do nen em quyet dinh mo lop hoc he cho cac em luong giao. Hai mon hoc ma cac em can nhat la mon Toan va Anh van . Vi the chi day 2 mon nay cho cac lop 6, lop 7 va lop 8; rieng lop 9 se mo vao ngay 14/7 toi day. Do lan dau to chuc nen van con nhieu kho khan, bat cap; hy vong sang nam se kha hon.
    Cac em dang ky hoc kha dong. Tat ca 85 em. Mot nua co dao, mot nua la cac em luong dan. Co mot so em o kha xa: 9 km; mot nua khoang 5, 6 km. Phan lon cac em nay khong co dieu kien di hoc he vi nha ngheo, hoac trong nha co 2, 3 nguoi di hoc nen cha me cac em lo khong noi. Luc nay cac bac phu huynh rat lo lang  lam sao co du tien dong cho nha truong khi con em buoc vao dau nam hoc; mot khoang tien khong phai nho. Nhung gia dinh dong con di hoc thi qua la ganh nang lon cho cac bac cha me.
    Den nay cac em hoc he duoc 1 thang. Ke ra cung kha tam on. Boi vi thoi gian hoc he cung the keo dai. Du tinh se giup cac em tu 2 thang den 2,5 thang. Do thoi gian han che nhu vay nen phai tan dung thoi gian. Bai hoc, bai kiem tra thuong phai danh may, photo cho cac em thay vi de cac em viet...
    Co le hang nam em se to chuc hoc he de giup do cac em con nha ngheo. Neu duoc xin anh nho Hoi Vovicare bao tro cho em trong viec nay. Hien nay co hai viec em muon trinh bay, neu duoc xin anh trinh bay voi qui Hoi cuu xet va giup do cho:
            1/ Muon co nhung bo sach giao khoa cua cac lop 6,7,8,9,10 (= 5 lop) de cho cac em con nha ngheo muon (borrow) hoc trong nam. Moi lop 10 bo; 5 lop la 50 bo. Dau nam hoc cho cac em muon. Cuoi nam hoc, khi cac em nghi he se thu lai. Em nao lam hu hong... cha me phai boi thuong. Trung binh moi bo khoang 200.000 VND. 50 bo khoang 10.000.000 VND. 
            2/ Co mot vai em con nha ngheo vua thi dau vao lop 10 tren tinh, hoac dang hoc lop11. Nay mai, khi buoc vao nam hoc moi, cac em se phai dap xe dap di hoc tren duoi 15 km. Nhung em ma gia dinh co dieu kien ba me thuong thue nha cho con cai minh o tro lai. Con nhung em khong co dieu kien vi gia dinh ngheo phai dap xe dap di di ve ve rat vat va, va nguy hiem, nhat la vao mua mua. Neu co the, xin Hoi giup cho cac em moi thang khoang 150.000 VND de tra tien phong tro. Xin giup cho 3 hoac 6 em. Cu 2 em hoac 3 em se thue chung mot phong de tro lai. Hoac co the giup cac em vao nhung thang mua mua (thang 9,10,11,12). Nhung em nay thuong la nhung em con nha ngheo, hoc kha gioi.
    Vai dong trinh bay voi anh va cung de anh cho biet y kien. Neu duoc xin anh nho Hoi giup do cho cac em. Xin cam on anh het long va qua anh cho goi loi tham hoi, chuc suc khoe den qui an nhan.
Em
Linh muc Phan Dinh Luong
Nha tho Binh Phong
Binh An, Thang Binh, Quang Nam

Đầu niên học 2011
    Trong dịp hè vừa qua, LM Nguyễn Ngọc Hiến, người thay thế LM Phan Đình Lượng, cũng trích ra 4.000.0000 VND từ số tiền 20.000.000 VND quí Hội gởi để lo việc học hè cho các em để mua thêm sách. Số đầu sách hiện nay trên 400 cuốn. Tuần vừa qua, Tủ sách Làng Quê đã thông báo và phát phiếu mượn sách để cho các em đăng ký. Chúa nhật tới đây (28/8) sẽ cho các em từ lớp 9 đến lớp 12 mượn.

Đầu niên học 2012
Cũng như nhũng năm trước, chúng tôi cũng trích ra một số tiền từ số tiền 20.000.000 VND quí Hội gởi để lo việc học hè cho các em để mua thêm sách bổ sung. Hiện nay đã có trên 400 cuốn. Tuần vừa qua, chúng tôi đã thông báo và phát phiếu mượn sách từ lớp 6 đến lớp 12 để cho các em đăng ký mượn vào chúa nhựt tới (26/8/2012).

Đầu niên học 2013
Bình Phong, 19/8/2013

Kính gởi Hội Thiện Nguyện Vovicare,
Trước hết, xin kính chúc quí Ân nhân và Gia quyến Sức Khoẻ, An Bình và Thịnh Đạt.
Sau nữa là cám ơn quí Hội, quí Ân nhân đã đồng hành cộng tác và giúp đỡ chúng tôi mở lớp dạy hè tình thương, cũng như củng cố duy trì tủ sách cho các em mượn học trong những năm qua.
Về việc cho các em học sinh nghèo mượn sách giải để tự học:
Chúng tôi đã trích ra 4.000.0000 VND từ số tiền 21.000.000 VND quí Hội gởi để mua thêm sách. Chúa Nhật vừa qua (18/8), chúng tôi đã thông báo và phát phiếu mượn sách từ lớp 6 đến lớp 12 để cho các em đăng ký. Chúa nhật tới (25/8) sẽ cho các em mượn sách Năm Học Mới.
Xin gởi đến quí Hội một số hình ảnh vào dịp kết thúc lớp học hè tình thương.
Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cám ơn quí Hội, quí ân nhân !
Thân ái.
Px. Nguyễn Ngọc Hiến 

Đầu niên học 2014
Về Tủ sách làng quê cho các em học sinh nghèo mượn sách giáo khoa để tự học, năm nay cũng vậy, một số tiền nhỏ 4.000.0000 VND được trích ra để tu bổ sách cũ và mua thêm sách mới.


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 3.81.28.10    Giải TríCười tếu chút chơiBảng Tự Kiểm
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 2069200 hits  This page: 2069359 hits Page generated in: 0.109375 secs Webmaster