HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Công tác xã hộiPhần cơm cho HS thi ĐH 2013  
Thăm viếng ủy lạo Lâm Đồng
Thăm viếng Ủy lạo Daklak
Thăm học sinh miềnTrung 2008
Thăm học sinh Quảng Nam 2009
Ủy lạo miền Trung 2011
Thăm học trò Thăng Bình 2012
Ủy lạo Nguyệt Biều Xuân 2012
Ủy lạo Xuân 2013
Phần cơm cho HS thi ĐH 2013
Trung Thu ở Nguyệt Biều 2013
Ủy lạo các em cô nhi 2013
Ủy lạo Xuân 2014
Ủy lạo Xuân 2015


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bữa cơm tiếp sức cho thí sinh nghèo thi Đại Học

Năm 2013
Công tác ủy lạo phát cơm miễn phí cho các học sinh nghèo dự thi tuyển Đại Học tại Quảng Nam vào tháng 7 năm 2013 do Ni sư Chung Liên (Tịnh Xà Ngọc Kỳ) thực hiện. Vovicare tài trợ 10 triệu đồng VN cho công tác ủy lạo này.
Tất cả phần cơm và nước uống được Ni sư Chung Liên lo liệu và dem đến cửa trường thi để phát trực tiếp cho các em thí sinh.
Xin xem các hình ảnh dưới đây:

Năm 2014
Trong mùa thi Đại Học tháng 7/2014, Vovicare đã yểm trợ 10 triệu đồng VN vào công tác ủy lạo cho các em thí sinh vùng xa Quảng Nam lên thành phố thi Đại Học bằng bữa cơm tiếp sức do Ni Sư Chúng Liên ̣Tịnh xá Ngọc Kỳ Quảng Nam đảm trách.
Ngày 08–07-2014, Ni Sư Chúng Liên ̣Tịnh xá Ngọc Kỳ Quảng Nam đã thực hiện 1.000 phần cơm chay và nước uống được phát miễn phí cho 1000 thí sinh nghèo.Mỗi phần cơm trị giá 10.000$VN.
Sau đây là vài hình ảnh tiêu biểu.VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 3.80.60.248    Công tác xã hội
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1638529 hits  This page: 1638667 hits Page generated in: 6.054688E-02 secs Webmaster