HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Bảo trợ Từ thiệnBảo Trợ Từ ThiệnCấp học cụ Cao Nguyên - BMT  
Lớp̀ Tình Thương Pháp Hoa
Nhà Nuôi Trẻ Bữu Thắng
Nhà Mồ Côi Linh Sơn
Lớp Tình Thương Ngãi Giao
Lớp Khiếm Thính Anh Minh
Trường Khiếm Thị Bừng Sáng
Nhà Trẻ Ðường Phố
Nhà Mồ Côi Diệu Pháp
Trại Phong Hòa Văn-Đà Nẵng
Nhà Khuyết tật Bình Minh
Lớp Tình Thương Đăng Đừng
Lớp Hè & Tủ sách Làng Quê
Tủ sách làng quê Quảng Nam
Xe đạp làng Quê miền Trung
Cứu Trợ Bệnh Nhân Ung Bứu SG
Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều
Nhà Tình Thương Minh Hạnh
Ủy lạo Bồi dưỡng
Lớp Hè Cao Nguyên - Gia Lai
Nhà Mồ côi Từ Ân
Trường Tinh Thương Phò Quang
Cấp học cụ Cao Nguyên - BMT
Làng phong Pleiku


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


1- Trợ cấp học cụ cho Lớp Mẫu Giáo Tình Thương Buôn Hring (Buôn Mê Thuột) năm 2011
2 lớp Mẫu Giáo Tình Thương Buôn Hring (BNT) được Linh mục Nguyễn Sơn vận động gây quỹ và đã xây cất xong nhưng lớp học không thể đi vào hoạt động vì không có tài chánh trang bị các thiết bị cần thiết cho lớp học mẫu giáo như bàn học, bảng viết, kệ sách, tủ sách, bình đựng nước, phấn, sọt rác, trống trường, tiền chuyên chở ...v.v...
Trước hoàn cảnh thiếu thốn của ngôi trường làng dành cho các em nhỏ sắc tộc thuộc vùng quê xa, Vovicare đáp ứng với số tiền là 30.024.000 VND để lớp học Mẫu Giáo Tình Thương khai trương vào tháng 12/2011.

Dưới đây là bảng Quyết Toán Đóng Bàn Ghế Và Văn Phòng Phẩm
Cho Lớp Mẫu Giáo Tình Thương

Diễn Giải

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Bàn học sinh mẫu giáo lớn (2m*0.5m*0.96m) 30 cái 500.000 15.000.000 VNĐ 
Bàn mẫu giáo nhỏ (1m2*0.5m*0.75m) 30 cái 490.000  14.700.000 VNĐ
Bảng Viết 2 cái 500.000 1.000.000 VNĐ 
Bình đựng nước 2 cái 40.000 80.000 VNĐ 
 Phấn  4 hộp 18.000 72.000 VNĐ 
Sọt rác  2 cái 30.000 60.000 VNĐ 
Kệ sách 2 cái 150.000 300.000 VNĐ
Trống 1 cái 650.000 650.000 VNĐ
Tiền chuyên chở bàn ghế  200.000  VNĐ
Tổng Chi Phí 32.160.000 VNĐ
Vovicare tài trợ 30.024.000VNĐ
Giáo dân địa phương giúp 2.136.000 VNĐ
Quảng Nhiêu 27/11/2011 
Người lập bảng
LM. Gioan Nguyễn Sơn
2- Trợ cấp tập và viết cho học sinh sắc tộc Bam Ma Thuột năm 2012
Đến ngày khai trường 2012-2013, các em học sinh sắc tộc vẫn thiếu thốn mọi phương tiền tối thiểu để cắp sách đến trường. Theo nhu cầu của Linh mục Nguyễn Sơn, người phụ trách giáo xứ Quảng Nhiêu (Ban Mê Thuột), Vovicare tài trợ 25.360.000 VNĐồng thực hiện hơn 8.000 quyển vỡ (loại 100 trang) và 250 bút mực cấp phát cho các em học sinh.

Bảng quyết toán V/v sử dụng tiền Vovicare trợ giúp
Chúng tôi xin báo cáo bảng quyết toán chi phí 25.360.000đ mà Vovicare đã giúp để mua vở cho các học sinh nghèo.

Tên mặt hàng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Vở 100 trang 8200 cuốn 3000/cuốn 24.600.000 VNĐ
Viết bi 250 cây 2800/cây 700.000 VNĐ
Tiền xe chở vở 60.000 VNĐ
Tổng số chi 25.360.000 VNĐ

Ban Mê Thuột 16/9/2012
Người Duyệt: LM. Gioan Nguyễn Sơn 
Người lập bảng: Chủ tịch HĐGX Giuse Nguyễn Văn Hùng3- Trợ cấp năm 2013
Theo nhu cầu năm nay 2013 của Linh mục Nguyễn Sơn, Vovicare tài trợ 25.530.000 VNĐồng thực hiện 7.000 quyển vỡ (loại 100 trang), 50 bộ sách và 600 viết bi cấp phát cho các em học sinh.

Bảng quyết toán V/v sử dụng tiền Vovicare trợ giúp
Chúng tôi xin báo cáo bảng quyết toán chi phí 25.530.000đ mà Vovicare đã giúp để mua dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo.

Tên mặt hàng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Vở 100 trang 7.000 cuốn 3000/cuốn 21.000.000 VNĐ
Viết bi 600 cây 2800/cây   1.680.000 VNĐ
Sách các lớp   50 bộ  95.000/bộ  4.750.000 VNĐ
Tiền xe chuyên chở       350.000 VNĐ
Tổng số chi 27.780.000 VNĐ

Số tiền các biệt được giáo dân trong xứ giúp cho đủ số tiền chi cho ngày khai giảng 2013-2014

Duyệt Banmêthuột 28/8/2013: LM. Gioan Nguyễn Sơn
Người lập bản:
Chủ tịch HĐGX, Giuse Nguyễn Văn Hùng

3- Trợ cấp năm 2014
Theo nhu cầu năm nay 2014 của Linh mục Nguyễn Sơn, Vovicare tài trợ 15 triệu đồng VN thực hiện 8.000 quyển vỡ (loại 100 trang), 10 bộ sách và 360 viết bi cấp phát cho các em học sinh. Chi phi tổng kết là 26.380.000 đồng VN. Số tiền cách biệt được anh Phan Dũng Sydney và giáo dân trong xứ giúp cho đủ số tiền chi cho ngày khai giảng tháng 9/2014


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 35.168.111.191    Bảo trợ Từ thiệnBảo Trợ Từ Thiện
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1920478 hits  This page: 1920626 hits Page generated in: 0.203125 secs Webmaster