HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Bảo Trợ Học VấnHọc sinh tốt nghiệp Đại Học  
Cách thức bảo trợ
Học sinh cần bảo trợ
Học sinh họ tự̀ ̣vần A-G
Học sinh họ từ vần H-N
Học sinh Bảo trợ (vần O-V)
Hoc sinh Bảo trợ (vần T)
Học sinh Bảo trợ (NGUYỄN)
Học sinh tốt nghiệp Đại Học
Học sinh tốt nghiệp Cao Đẳng
HS tốt nghiệp Trung Cấp
Chương trình khen thưởng


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Học Sinh đã tốt nghiệp Đại học

Tổng số: 61 em tốt nghiệp
Lưu ý
Muốn xem thêm chi tiết, xin bấm vào tên của mỗi em học sinh, bảng chi tiết sẽ hiện lên.
Bấm lần thứ hai, bảng sẽ biến mất

 
Tên Học Sinh
Phái
Lớp
Vùng
Mã số
Hồ sơ
01
Nam
DH5
Đà Nẵng
12-01
201 
 
Nữ
ĐH
Đồng Tháp
04-04
 
Nữ
ĐH3
Tiền Giang
08-09
245 
 
Nữ
CĐ4. 
Huế
09-05
05
Nữ
Năm 4 ĐH 
Đà Nẵng
12-04
225 
 
Nữ
ĐH4
Cần Thơ
03-12
 
Nữ
ĐH
Đà Nẵng
12-01
203 
 
Nam
Năm 4 ĐH 
Huế
01-09
226 
 
Nữ
DH4
Sài Gòn
06-06
204 
10
Nữ
ĐH
Đà Nẵng
12-01
205 
 
Nữ
ĐH
Quảng Nam
10-07
 
Nữ
Năm 5 ĐH
Huế
03-06
 
Nữ
DH
SG
07-03
233 
 
Nam
ĐH
Quảng Nam
09-07
15
Nữ
Năm 2 ĐH 
SG
04-04
243 
 
Nam
ĐH
Cần Thơ
02-01
 
Nữ
Năm 4 ĐH
Đà Nẵng
10-04
 
Nữ
Năm 4 ĐH 
Hậu Giang
03-06
236 
 
Nữ
Năm 3 CĐ
Tiền Giang
0-0
244 
20
Nam
Năm 5 ĐH
Đà Nẵng
12-10
Nam
Năm 3 ĐH
Bình Định
05-12
 
Nam
Năm 3 DH 
Huế
11-10
 
Nữ
ĐH
Đồng Tháp
10-04
 
Nam
ĐH
Bình Dương
12-10
25
Nam
ĐH
Đà Nẵng
10-02
209 
 
Nam
ĐH
Sài Gòn
11-06
210 
 
Nam
ĐH
Bình Phước
09-07
 
Nam
ĐH 
Đà Nẵng
06-07
211 
 
Nam
DH
SG
05-05
30
Nam
DH5
Sài Gòn
05-05
212 
 
Nữ
Năm 4 ĐH
Đồng Nai
08-06
 
Nữ
Lớp 12
Bến Tre
11-07
 
Nữ
ĐH
Huế
12-09
213 
 
Nữ
ĐH
Đồng Nai
11-07
214 
35
Nữ
Năm 5 ĐH 
 
09-05
224 
 
Nữ
ĐH
Đà Nẵng
12-01
 
Nữ
Năm 4 ĐH
Bến Tre
05-10
 
Nam
ĐH
Hậu Giang
09-06
216 
 
Nam
Năm 4 DH
Bến Tre
04-07
40
Nữ
Năm 4 ĐH 
Đồng Tháp
09-09
234 
Nam
DH3.
Tiền Giang
09-12
247 
 
Nữ
ĐH
Tây Ninh
04-08
217 
 
Nữ
ĐH
Sài Gòn
05-03
218 
 
Nữ
ĐH
Đà Nẵng
07-08
45
Nam
Năm 3 ĐH
Quảng Nam
10-04
 
Nam
Năm 5 ĐH
Trà Vinh
03-06
 
Nam
ĐH
Tây Ninh
03-06
220 
 
Nam
Năm 4 ĐH
Cần Thơ
04-03
 
Nam
Năm 5 DH
Quảng Nam
02-07
50
Nam
Năm 3 DH
An Giang
12-10
 
Nữ
Năm 4 ĐH
Quảng Nam
11-07
 
Nữ
Năm 4 DH
Huế
05-10
 
Nữ
DH4
Phan Thiết
08-06
221 
 
Nữ
ĐH
Quảng Nam
12-06
222 
55
Nam
Năm 4 ĐH
Quảng Nam
09-06
 
Nữ
Năm 4 ĐH
Huế
03-09
 
Nam
Năm 3 ĐH
Cần Thơ
11-09
 
Nữ
Năm 4 ĐH
Tiền Giang
04-07
 
Nam
ĐH
Đà Nẵng
09-07
223 
60
Nữ
Năm 4. ĐH
Quảng Nam
05-08
61
Nữ
ĐH3.
Quảng Nam
09-06
 
..
..
..
..
.. 

VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 35.173.48.53    Bảo Trợ Học Vấn
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 2070756 hits  This page: 2070916 hits Page generated in: 0.59375 secs Webmaster