HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Bảo Trợ Học VấnHọc sinh tốt nghiệp Cao Đẳng  
Cách thức bảo trợ
Học sinh cần bảo trợ
Học sinh họ tự̀ ̣vần A-G
Học sinh họ từ vần H-N
Học sinh Bảo trợ (vần O-V)
Hoc sinh Bảo trợ (vần T)
Học sinh Bảo trợ (NGUYỄN)
Học sinh tốt nghiệp Đại Học
Học sinh tốt nghiệp Cao Đẳng
HS tốt nghiệp Trung Cấp
Chương trình khen thưởng


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Học Sinh Tốt nghiệp Cao đẳng

Tổng số: 60 em tốt nghiệp
Lưu ý
Muốn xem thêm chi tiết, xin bấm vào tên của mỗi em học sinh, bảng chi tiết sẽ hiện lên.
Bấm lần thứ hai, bảng sẽ biến mất

 
Tên Học Sinh
Phái
Lớp
Vùng
Mã số
Hồ sơ
01
Nam
CĐ 
Định Quán
07-08
Nữ
CD2.
Đà Nẵng
09-12
 
Nữ
Năm 3 CD 
SG
06-02
 
Nam
CD3
Bến Tre
05-05
203 
05
Nam
CD3
Bình Thuận
10-07
204 
 
Nam
CĐ 
Đà Nẵng
06-07
205 
 
Nam
CD3
Quảng Nam
09-06
206 
 
Nữ
CĐ3
Hậu Giang
12-04
Nam
Năm 3 CĐ 
Đồng Tháp
08-06
10
Nữ
CĐ3 
Đà Nẵng
12-10
210 
 
Nữ
CD3
Quảng Nam
01-09
208 
 
Nam
Năm 2 CĐ 
Đà Nẵng
11-01
238 
 
Nữ
Năm 1 CĐ 
Huế
09-10
 
N
CD2 
Đà Nẵng
12-10
211 
15
Nam
CĐ 
Sài Gòn
07-08
Nam
CD năm 1
Qui Nhơn
01-14
 
Nữ
CD3
Bình Thuận
0-0
 
Nữ
Năm 3 CĐ 
Bến Tre
03-06
 
Nữ
CD
Bến Tre
11-07
20
Nam
CD3
Đà Nẵng
09-11
 
Nam
CD3
Đà nẵng
06-07
 
Nữ
CD3
Sài Gòn
09-07
 
Nam
CD3
Cần Thơ
12-01
 
Nữ
Năm 3 CĐ
Bến Tre
12-06
25
Nam
SG
04-04
226 
 
Nữ
CD3
Bến Tre
07-03
 
Nữ
CD3
Bà Rịa
10-09
243 
 
Nữ
CĐ3
Vĩnh Long
09-08
260 
 
SG
CD
Quảng Nam
06-06
30
Nữ
Năm 3 CĐ
Đà Nẵng
05-10
 
Nam
CD
Quảng Nam
09-06
 
Nam
Năm 3 CĐ 
Gò Công Tây
04-07
259 
 
Nam
CD
Đà Nẵng
10-02
 
Nam
CD
Quảng Nam
09-06
35
Nam
CĐ 
Định Quán
10-01
 
-
CD
Bến Tre
08-05
 
Nam
CĐ3
Rạch Giá
12-04
 
Nữ
Năm 3 CĐ
Bạc Liêu
04-04
 
Nữ
CD3
SG
05-02
40
Nam
CD3
Bến Tre
05-02
 
Nữ
CD
Quảng Nam
09-06
 
Nữ
CĐ 
Đà Nẵng
06-07
 
Nữ
CD
Bình Thuận
10-07
 
Nữ
CD
Đồng Nai
11-08
45
Nữ
CD
Đà Nẵng
01-09
 
Nam
CĐ3
Đồng Nai
10-01
 
Nam
Năm 3 CĐ
SG
01-08
 
Nam
CĐ3
Đồng Tháp
12-03
 
Nữ
CD
Bình Thuận
07-08
50
Nữ
CD3
Bến Tre
02-10
 
Nữ
CĐ3.
Gò Công Tây
02-09
219 
 
Nữ
CD
Sài Gòn
10-04
 
Nữ
Năm 3 CĐ
Đồng Nai
10-04
244 
 
Nam
Năm 3 CĐ
Quảng Nam
02-07
55
Nam
CĐ3
Quảng Nam
09-06
..
..
..
..

VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 35.173.48.53    Bảo Trợ Học Vấn
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 2070735 hits  This page: 2070895 hits Page generated in: 0.3125 secs Webmaster