HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Bảo Trợ Học Vấn  
Cách thức bảo trợ
Học sinh cần bảo trợ
Học sinh họ tự̀ ̣vần A-G
Học sinh họ từ vần H-N
Học sinh Bảo trợ (vần O-V)
Hoc sinh Bảo trợ (vần T)
Học sinh Bảo trợ (NGUYỄN)
Học sinh tốt nghiệp Đại Học
Học sinh tốt nghiệp Cao Đẳng
HS tốt nghiệp Trung Cấp
Chương trình khen thưởng


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


BẢO TRỢ HỌC VẤN
HỌC SINH CẦN BẢO TRỢ  
CÁCH THỨC BẢO TRỢ  
HỌC SINH BẢO TRỢ vần (A_G)  
HỌC SINH BẢO TRỢ vần (H-N)  
HỌC SINH BẢO TRỢ vần (O-V)  
HỌC SINH BẢO TRỢ vần (  T  )  
HỌC SINH BẢO TRỢ vần (NGUYỄN)  
HỌC SINH ĐàTỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  
HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG  
HỌC SINH ĐÃ NGƯNG HỌC  

VOVICARE

Thay mặt các em học sinh nghèo VN
trân trọng cám ơn
lòng hảo tâm của quí vị ân nhân.


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 35.173.48.53    Bảo Trợ Học Vấn
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 2070734 hits  This page: 2070894 hits Page generated in: 0.03125 secs Webmaster