HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

LinkHoc sinh Bảo trợ (vần A-G)  

Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Học Sinh Được Bảo Trợ Học Vấn
(Họ từ vần A đến vần G)

Họ học sinh theo vần

Vần
A-G (50)
Vần
H-N
Vần
O-V
Vần
T
Vần
NGUYỄN

Lưu ý
Muốn xem thêm chi tiết, xin bấm vào tên của mỗi em học sinh, bảng chi tiết sẽ hiện lên.
Bấm lần thứ hai, bảng sẽ biến mất

 
Tên Học Sinh
Phái
Lớp
Vùng
Mã số
Hồ sơ
01
Nam
Lớp 9.
Bến Tre
11-11
 
Nữ
Lớp 9.
Đà Nẵng
03-11
202 
 
Nữ
Lớp 8.
Gia Lai
08-09
203 
 
Nam
Lớp 8.
Quảng Ngãi
09-08
05
Nữ
11.
Huế
10-12
 
Nam
Lớp 10. 
Đà Nẵng
02-11
210 
 
Nữ
12 
Huế
09-14
209 
 
Nam
Lớp 4
Cần thơ
09-14
201 
 
Nữ
Lớp 12. 
Hậu Giang
04-04
211 
10
Nam
DH1. 
Huế
04-13
255 
 
Nữ
Lớp 12. 
Quảng Nam
09-12
215 
 
Nữ
Lớp 10.
Huế
11/13
256 
 
Nữ
Lớp 7. 
Phan Thiết
10-11
216 
 
Nữ
Lớp 10.
Đồng Tháp
10-12
15
Nữ
Lớp 8. 
Quảng Nam
09-06
 
Nữ
CD1. 
Huế
10-09
219 
 
Nam
Lớp 8
Đà Nẵng
09-14
229 
 
Nữ
Lớp 9
Sai Gon
09-15
227 
 
Nam
Lớp 7. 
Quảng Nam
03-11
223 
20
Nữ
Lớp 11.
Quảng Nam
09-09
224 
 
Nam
Lớp 9.
Bà Rịa
12-11
 
Nam
Lớp 8. 
Đà Nẵng
06-09
225 
 
Nam
Lớp 4.
Đà Nẵng
02-13
226 
Nữ
Lớp 9.
Tây Ninh
03-12
25
Nam
Lớp 10.
Quảng Nam
02-13
231 
 
Nam
Lớp 10 
Cam Ranh
09-13
207 
 
Nam
Lớp 10
Quảng Nam
10-12
230 
 
Nữ
Lớp 9 
Đà Nẵng
05-11
233 
 
Nữ
Lớp 12 
Quảng Nam
11-08
234 
30
Nam
Lớp 8
Bến Tre
01-12
 
Nam
Lớp 10  
Đà Nẵng
12-12
235 
 
Nữ
Lớp 5
Bến Tre
10-15
232 
 
Nữ
Lớp 6 
Quảng Nam
09-10
236 
 
Nam
Lớp 9 
Bến Tre
05-11
237 
35
Nữ
Lớp 10 
Đà Nẵng
04-11
 
Nữ
Lớp 10 
Đà Nẵng
03-14
240 
 
Nữ
Lớp 9
Đà Nẵng
10-10
241 
 
Nữ
Thi DH 
Bình Định
02-08
242 
 
Nữ
Lớp 8 
Quảng Nam
05-10
243 
40
Nữ
12 
Quảng Nam
09-14
248 
 
Nam
Lớp 6 
Đà Nẵng
03-11
244 
 
Nam
Lớp 9
Đà Nẵng
09-13
220 
 
Nam
Lớp 6
Đà Nẵng
09-11
245 
 
Nam
Lớp 3
ĐakNong
03-16
45
Nam
Năm 3 ĐH 
Huế
11-08
246 
 
Nam
Lớp 10
Tây Ninh
11-11
 
Nữ
Lớp 7 
Bà Rịa
01-14
257 
 
Nữ
Lớp 10
Quảng Nam
06-13
247 
 
Nữ
Lớp 6
Quang Ngãi
10-15
228 
50
Nữ
Lớp 9 
Trà Vinh
06-06
249 
 
..
.. 
..
 
.. 

Hiện nay có một số em học sinh đang cần người bảo trợ (xin xem chi tiết). Vovicare tha thiết kêu gọi Quý Vị Ân Nhân mở rộng vòng tay giúp các em an tâm tiếp tục việc học.

Xin bấm vào đây để biết thêm chi tiết về Cách Thức Tuyển Chọn và Cách Thức Bảo Trợ

Hoặc liên lạc:

Vovicare
P.O.Box 153 Riverwood NSW 2210 Australia
contact

Anh Việt:       9153-7241

Anh Sơn:  0422-655-472

Anh Tài:   0416-106-725


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 18.232.38.214    Home
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 2037758 hits  This page: 2037915 hits Page generated in: 0.046875 secs Webmaster