HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Bảo trợ Từ thiệnBảo Trợ Từ ThiệnLớp Khiếm Thính Anh Minh  
Lớp̀ Tình Thương Pháp Hoa
Nhà Nuôi Trẻ Bữu Thắng
Nhà Mồ Côi Linh Sơn
Lớp Tình Thương Ngãi Giao
Lớp Khiếm Thính Anh Minh
Trường Khiếm Thị Bừng Sáng
Nhà Trẻ Ðường Phố
Nhà Mồ Côi Diệu Pháp
Trại Phong Hòa Văn-Đà Nẵng
Nhà Khuyết tật Bình Minh
Lớp Tình Thương Đăng Đừng
Lớp Hè & Tủ sách Làng Quê
Tủ sách làng quê Quảng Nam
Xe đạp làng Quê miền Trung
Cứu Trợ Bệnh Nhân Ung Bứu SG
Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều
Nhà Tình Thương Minh Hạnh
Ủy lạo Bồi dưỡng
Lớp Hè Cao Nguyên - Gia Lai
Nhà Mồ côi Từ Ân
Trường Tinh Thương Phò Quang
Cấp học cụ Cao Nguyên - BMT
Làng phong Pleiku


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Trường Khiếm Thính Anh Minh
(Câm Ðiếc)

    Trường thuộc vùng Bình Thạnh, Sài Gòn. Trường được thành lập nhằm mục đích nuôi nấng và giúp các trẻ em câm điếc, tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa do dì phước Lê Thị Huê đảm trách. 
    Trong nhiều năm đã qua, Vovicare đang bảo trợ dài hạn cho Trường Khiếm Thính Anh Minh bằng cách cung cấp tiền lương hàng tháng cho 1 giáo viên chuyên nghiệp để dạy các em khuyết tật và chi phi văn phòng phẩm.
    Nhưng trong chiều hướng Vovicare nhắm tới là các ngôi trường tình thương ở những vùng xa xôi hẻo lánh, do các tổ chức từ thiện dân lập mở ra để dạy miễn phí cho học sinh nghèo trong vùng. Vì thế, Vovicare xin tạm ngưng trợ cấp cho Trường Khiếm Thính Anh Minh tại Sài Gòn để tiếp nhận bảo trợ các cơ sở khác ở vùng Cao Nguyên bắt đầu niên khóa 2009-2010.

 


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 35.168.111.191    Bảo trợ Từ thiệnBảo Trợ Từ Thiện
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1920466 hits  This page: 1920614 hits Page generated in: 5.078125E-02 secs Webmaster